Seminarium instytutowe 02.10.2018 Aleksander Sęk – Psychoakustyka: Zestaw programów do badań eksperymentalnych

Psychoakustyka: Zestaw programów do badań eksperymentalnych 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM