Seminarium instytutowe 29.05.2018, Jędrzej Kociński – Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS) – efekty psychoakustyczne

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS) – efekty psychoakustyczne 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM