Seminarium instytutowe 22.05.2018, Emilia Tarnowska – Ocena efektywności wykorzystywania informacji zawartych w sygnałach dźwiękowych u muzyków w warunkach kontralateralnej stymulacji

Ocena efektywności wykorzystywania informacji zawartych w sygnałach dźwiękowych u muzyków w warunkach kontralateralnej stymulacji 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM