Seminarium instytutowe 17.04.2018, Zbigniew Rozynek – Droplets with particles: physical mechanisms for particle assembly

Droplets with particles: physical mechanisms for  particle assembly 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM