Seminarium instytutowe 20.03.2018, Anna Preis – Jak formułować pytania do badania słuchowych i wzrokowych ocen środowiska?

Jak formułować pytania do badania słuchowych i wzrokowych ocen środowiska? 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM