Seminarium instytutowe 30.01.2018, Dawid Niemiec – Identyfikacja mówcy w warunkach utrudnionych

Identyfikacja mówcy w warunkach utrudnionych 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM