Seminarium instytutowe 23.01.2018, Łukasz Borucki – Chirurgiczne leczenie niedosłuchu – Konkurencja czy współpraca?

Chirurgiczne leczenie niedosłuchu – Konkurencja czy współpraca? 

afiliacja: Oddział Otolaryngologii Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu