Seminarium instytutowe 16.01.2018, Katarzyna Kaczmarek – Wpływ nanocząstek magnetycznych na hipertermię ultradźwiękową

Wpływ nanocząstek magnetycznych na hipertermię ultradźwiękową 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM