Seminarium instytutowe 12.12.2017, Jan Felcyn – Informacje z ankiet hałasowych w porównaniu z danymi z map akustycznych

Informacje z ankiet hałasowych w porównaniu z danymi z map akustycznych 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM