Seminarium instytutowe 28.11.2017, Arkadiusz Józefczak – Teranostyka ultradźwiękowa

Teranostyka ultradźwiękowa 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM