Seminarium instytutowe 21.02.2017, Tomasz Hornowski – Efekt nagrzewania ośrodka w hipertermii magnetycznej i ultradźwiękowej

Efekt nagrzewania ośrodka w hipertermii magnetycznej i ultradźwiękowej 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM