Seminarium instytutowe 17.10.2017, Rufin Makarewicz – Wpływ refrakcji na hałas turbin wiatrowych

Wpływ refrakcji na hałas turbin wiatrowych 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM