Seminarium instytutowe 29.05.2017, Aleksander Sęk – Wrażliwość układu słuchowego na strukturę subtelną (TFS) sygnału a szybkość kompresji dla sygnału mowy i muzyki

Wrażliwość układu słuchowego na strukturę subtelną (TFS) sygnału a szybkość kompresji dla sygnału mowy i muzyki 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM