Seminarium instytutowe 23.05.2017, Andrzej Wicher –

Percepcja wysokości wielotonów harmonicznych u muzyków 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM