Seminarium instytutowe 04.04.2017, Emilia Tarnowska – Wpływ kształcenia muzycznego na wybrane funkcje układu słuchowego

Wpływ kształcenia muzycznego na wybrane funkcje układu słuchowego 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM