Seminarium instytutowe 31.01.2017, Dawid Niemiec – Modelowanie i predykcja sygnału przydźwięku sieci elektroenergetycznej (ENF) za pomocą sztucznych sieci neuronowych – wstęp

Modelowanie i predykcja sygnału przydźwięku sieci elektroenergetycznej (ENF) za pomocą sztucznych sieci neuronowych – wstęp 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM