Seminarium instytutowe 17.01.2017, Ryszard Ewertowski – Analiza porównawcza modelowania hałasu lotniczego za pomocą modeli INM i SoundPlan

Analiza porównawcza modelowania hałasu lotniczego za pomocą modeli INM i SoundPlan 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM