Seminarium instytutowe 17.01.2017, Honorata Hafke-Dys – Percepcja i informacje diagnostyczne zawarte w dźwiękach osłuchowych układu oddechowego

Percepcja i informacje diagnostyczne zawarte w dźwiękach osłuchowych układu oddechowego. Wstępne wyniki testu umiejętności w zakresie klasyfikacji dźwięków osłuchowych układu oddechowego u dzieci przeprowadzonego wśród lekarzy różnych specjalności 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM