Seminarium instytutowe 22.11.2016, Jędrzej Kociński – Wykorzystanie trypletowych i zdaniowych testów zrozumiałości mowy do oceny funkcjonowania układów psychofizycznych i fizycznych

Wykorzystanie trypletowych i zdaniowych testów zrozumiałości mowy do oceny funkcjonowania układów psychofizycznych i fizycznych 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM