Seminarium instytutowe 15.11.2016, Andrzej Skumiel – Generacja oscylacyjnych i rotacyjnych pól magnetycznych stosowanych w magnetycznej hipertermii

Generacja oscylacyjnych i rotacyjnych pól magnetycznych stosowanych w magnetycznej hipertermii

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM